WWW.GAME2.TW

www.game2.tw|手機遊戲攻略分享

無敵9號配置要求高嗎 最低配置要求

隨著稻船敬二《洛克人》的精神續作《無敵9號》即將發售,相信很多玩傢都想知道遊戲到底需要怎樣的配置,巴士單機在本文中給大傢帶來無敵9號的配置要求。

PC配置需求:

最低配置需求:

系統: Windows 7 64-bit或更高

處理器: Intel Core 2 Quad @ 2.8 GHz or AMD Phenom X4內存: 4 GB RAM

顯卡: Radeon HD 7770 or Nvidia GeForce GTX 550 Ti

硬盤: 2 GB available space

推薦配置需求:

系統: Windows 7 64-bit or newer

處理器: Intel Core i5 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X6

內存: 8 GB RAM

顯卡: Radeon HD 7950 or Nvidia GeForce GTX 660 Ti

硬盤: 2 GB available space